معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

دانشجویان شهریه پرداز می توانند جهت درخواست وام شهریه از تاریخ 94/10/09 لغایت 94/10/20 با درخواست اینترنتی (پرتال تسهیلات دانشجویی) و مراجعه به اداره رفاه جهت پر نمودن فرم وام شهریه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است چون اعتبار اختصاصی بسیار محدود می باشد، پرداخت وام شهریه بر اساس تشخیص معاونت فرهنگی و دانشجویی و تعداد درخواست کنندگان است.

اداره رفاه دانشجوئی