معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

دکترمجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه به اتفاق مدیر امور دانشجویی و کارشناسان مربوطه روز شنبه هفتم فروردین ماه از خوابگاههای دانشجویی بازدید نمودند.

در این بازدید دکترنقدی ضمن عرض تبریک سال جدید و خداقوت و تشکر از دانشجویان کشیک ، در مورد وضعیت خوابگاهها با دانشجویان به گفتگو پرداختند که دانشجویان از وضعیت موجود ابراز رضایت نمودند.

گفتنی است در تاریخهای 28 و 29 اسفندماه رییس اداره خوابگاهها از خوابگاههای بالینی بازدید داشتند.

این بازدیدها در جهت تکریم دانشجویان عزیز و رسیدگی به مسشکلات احتمالی آنان در روزهای پایانی سال و ایام تعطلات نوروز انجام گردیده است.