معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

مسابقه آشپزی به مناسبت هفته خوابگاهها

با همکاری اداره خوابگاهها ، اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان و اداره فرهنگی مسابقه ای در محیطی پرنشاط به صورت همزمان درخوابگاه خواهران و برادران صورت گرفت که در این مسابقه نفرات برتر به شرح زیر انتخاب گردیدند:

نفرات اول خواهران:

1- خانم فاطمه خدابخشی

2- خانم زهره نوح پیشه

3- خانم مریم احمدی

نفرات برتر برادران:

نفر اول: آقای محمد طاووسی

نفر دوم: آقای سجاد بیداد و آقای غلامرضا بوگری

نفر سوم: آقای علی سونی