معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به مناسبت هفته خوابگاه های دانشجویی:

با همکاری اداره خوابگاهها، اداره مشاوره و سلامت روان و شورای صنفی دانشجویی مراسم جشن آرزوها در محوطه دانشگاه برگزار گردید که دانشجویان در محیطی پرنشاط و صمیمی با دل نوشته و آرزوها ساعات شادی را ایجاد کردند.

پرواز بالن آرزوها توسط دانشجویان بر فراز آسمان ها بر شادی و نشاط برنامه افزود.