معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به مناسبت هفته خوابگاه های دانشجویی، آقای دکتر مجتبی فرجام قائم مقام محترم معاون تحقیقات و فناوری و آقای حاتمی مدیر محترم امور دانشجویی از خوابگاه برادران ولایت بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید دانشجویان و شهردار خوابگاه حضور داشتند و مشکلات خوابگاه را بیان کردند.

در پایان این بازدید نیز جوایزی به اتاقهای نمونه خوابگاه اهدا گردید.