معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

سه شنبه شب مورخ 28 اردیبهشت95 همزمان سه خوابگاه دانشجویی خواهران مورد بازدید قرار گرفت.

خوابگاه زینبیه1 توسط آقای دکتر نجفی معاون بهداشت و خانم اسماعیلی سرپرست اداره خوابگاهها، خوابگاه زینبیه2 توسط آقای دکتر نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی و آقای اسکندرپور کارپرداز امور دانشجویی و خوابگاه زینبیه3 توسط آقای دکتر کوهپایه معاون آموزش و آقای حاتمی مدیر امور دانشجویی مورد بازدید قرار گرفت.

در این بازدید مسئولین محترم از نزدیک در جریان مشکلات دانشجویان قرار گرفتند و هر یک از دانشجویان در خصوص درخواست ها و مشکلات خود با مسئولین سخن گفتند.