معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

قابل توجه دانشجویا ن مقاطع تحصیلات تکمیلی ( ارشد ودستیاری ) وسایرمقاطع

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متاهلی که از خوابگاه استفاده نمی نمایند، می رساند، جهت ودیعه مسکن به اداره رفاه مراجعه نمایند .

ضمنا دانشجویان ترم 2 به بعد که وام ضروی دریافت ننموده اند نیز می توانند به اداره رفاه جهت نامه نویسی مراجعه نمایند .

اداره رفاه دانشجوئی