معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا:

سرپرست اداره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا خانم طاهره اسماعیلی، خبر داد: اقدامات مرتبط با تجهیز و تعمیر خوابگاه های دانشجویی با پیگیری های معاون فرهنگی و دانشجویی، مدیر دانشجویی و شورای صنفی دانشجویی در حال انجام می باشد.

وی افزود: با توجه به وجود هفت خوابگاه در پردیس دانشگاه و بیمارستان های شریعتی و ولیعصر، حضور مسئولین و نظارت بر حسن اجرای فعالیت ها موجب سرعت بخشیدن به مراحل شده است.

اسماعیلی بیان داشت: رنگ آمیزی خوابگاه زینبیه3، رنگ آمیزی اتاقهای طبقه اول ، دوم، راهرو و مکانهای عمومی خوابگاه گلستان، تعویض موکت خوابگاه زینبیه1 و 2 و اتاقهای رنگ آمیزی شده خوابگاه گلستان، شستشوی تمامی موکتهای خوابگاه ولایت، نظافت کامل خوابگاه ولایت، زینبیه1 و 3، رنگ آمیزی اطراف باغچه های محوطه خوابگاه گلستان و ولایت انجام شده است و برخی از اقدامات دیگر خوابگاه های دانشجویی در حال بررسی و پیگیری می باشد.