معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

سرپرست اداره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا خبر داد: در راستای تعمیر و تجهیز خوابگاه های دانشجویی در تابستان سال جاری، گفتنی است شستشوی فرشهای خوابگاه های زینبیه(1، 2، 3) و گلستان نیز صورت گرفت.

وی افزود: خوابگاه دودستگاه نیز تعمیر و رنگ آمیزی گردید و موکتهای راهرو طبقه اول و دوم فاز یک خوابگاه شریعتی نیز تعویض شد.

لازم به ذکر است رنگ آمیزی خوابگاه زینبیه3، رنگ آمیزی اتاقهای طبقه اول ، دوم، راهرو و مکانهای عمومی خوابگاه گلستان، تعویض موکت خوابگاه زینبیه1 و 2 و اتاقهای رنگ آمیزی شده خوابگاه گلستان، شستشوی تمامی موکتهای خوابگاه ولایت، نظافت کامل خوابگاه ولایت، زینبیه1 و 3، رنگ آمیزی اطراف باغچه های محوطه خوابگاه گلستان و ولایت انجام شده است و برخی از اقدامات دیگر خوابگاه های دانشجویی به پایان رسیده است.