معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

ارسال پیام

اخبار دانشجویی

به گزارش مف دا- فسا:

جلسه بررسی اجرای الگوی تغذیه سالم در تاریخ 23 شهریور95 با حضور اعضا در محل معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار گردید.

در جلسه مذکور دکتر مجید نقدی معاون فرهنگی و دانشجویی، مهندس محمد علی شرفی سرپرست اداره تغذیه، خانم کلثوم پورکریم مسئول اتوماسیون تغذیه و مهندس علی اکبر رشیدی کارشناس ارشد تغذیه حضور داشتند.

در ابتدا دکتر مجید نقدی بیان داشت: یکی از محورهای اصلی خدمات رسانی به دانشجویان در دانشگاه های علوم پزشکی، موضوع تغذیه دانشجویی است و یکسان سازی رویه ها و جلوگیری از اقدامات و تصمیم گیری های سلیقه ای و رعایت استانداردهای مواد غذایی در اداره تغذیه موجب تسهیل امور در این بخش مهم خواهد بود.

وی ادامه داد:به کار گیری اصول بهداشتی و تغذیه ای صحیح گام موثری در حفظ و ارتقای سلامت دانشجویان می باشد.

در ادامه آیین نامه الگوی تغذیه سالم که توسط کارگروه تخصصی برنامه ریزی و تحول تغذیه معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا در سال 95 ، که تدوین گردیده بود، مورد بررسی قرار گرفت و اعضای جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح کردند.