معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

اخبار دانشجویی

اخبار دانشجویی

افزایش اعتبار وام ضروری

افزایش اعتبار وام ضروری به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی: با همت معاون محترم دانشجویی وفرهنگی، میزان اعتبار وام ضروری از 200/000/000 ریال به 400/000/000 ریال افزایش یافت که امکان پرداخت وام ضروری به 50 نفراز متقاضیان دیگر را فراهم نمود.

درخواست ودیعه مسكن

درخواست ودیعه مسكن به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی: قابل توجه دانشجویان متأهل     جهت درخواست ودیعه مسکن با شرایط ذیل تاتاریخ 30/3/93 به امور دانشجویی مراجعه نمائید . 1-عدم سکونت در خوابگاه 2-اجاره منزل در شهرستان فسا با مبلغ پیش پرداخت دومیلیون وپانصد ...

اطلاعیه ودیعه مسكن

اطلاعیه ودیعه مسكن به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی وفرهنگی:قابل توجه دانشجویان متأهل جهت درخواست ودیعه مسکن با شرایط ذیل تاتاریخ 30/3/93 به امور دانشجویی مراجعه نمائید . 1-عدم سکونت در خوابگاه 2-اجاره منزل در شهرستان فسا با مبلغ پیش پرداخت دومیلیون وپانصد هزار تومان 3- ...