معاونت فرهنگی دانشجویی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

stu 95

اخبار دانشجویی

اخبار دانشجویی

اخبار دانشجویی

جلسه شورای خوابگاه ها در دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید.

جلسه شورای خوابگاه ها در دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار گردید. در روز دوشنبه مورخ20 مهر 1394 جلسه خوابگاهها با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی، مدیر دانشجویی، سرپرست اداره خوابگاهها و كارپرداز امور دانشجویی برگزار گردید. در این جلسه مشكلات خوابگاهها بررسی گردید و نظرات راجع به ارتقای خدمات خوابگاهی ارائه گردید. سپس ...

جلسه شورای صنفی در دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار گردید.

جلسه شورای صنفی در دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار گردید. جلسه شورای صنفی در تاریخ 22مهر1394 با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی، مدیر امور دانشجویی، سرپرست اداره خوابگاهها، دبیر مركزی شورای صنفی و دو نفر از دبیران شورای صنفی برگزار گردید. در این جلسه آیین نامه داخلی شورای صنفی تحویل معاونت فرهنگی و دانشجویی گردید. شهردار ...

انتخاب شهردار خوابگاه های دانشگاه توسط شورای صنفی دانشجویی

انتخاب شهردار خوابگاه های دانشگاه توسط شورای صنفی دانشجویی در جلسه ای با حضور اعضای شورای صنفی مرکزی و شورای صنفی خوابگاه ها بر اساس آیین نامه وزارت بهداشت برای هر خوابگاه یک شهردار از بین اعضای شورای خوابگاه ها انتخاب شد. اسامی شهردار هر خوابگاه و وظایف ایشان به اطلاع دانشجویان می رساند. خوابگاه زینبه 1 ساغر ...

قابل توجه دانشجویان عزیز:اطلاعیه وام ضروری

قابل توجه دانشجویان عزیز:اطلاعیه وام ضروری قابل توجه دانشجویان متقاضی وام ضروری دانشجویان جهت ثبت نام وام ضروری می توانند با انتخاب پورتال تسهیلات دانشجویی از تاریخ 94/7/21 لغایت 94/7/30 ثبت نام نمایند.   ضمنا" دانشجویان متاهل واجد الشرایط جهت ودیعه مسکن  می توانند به اداره رفاه مراجعه نمایند ...

جلسه هم اندیشی،تصویب آیین نامه و تشکیل کمیسیون های تخصصی شورای صنفی

جلسه هم اندیشی،تصویب آیین نامه و تشکیل کمیسیون های تخصصی شورای صنفی روز دوشنبه مورخ 13 مهر 1394 جلسه هم اندیشی،تصویب آیین نامه و تشکیل کمیسیون های تخصصی شورای صنفی با حضور 29 عضو این شورا برگزار گردید. در ابتدا هر عضو به بیان مشکلات آموزشی،رفاهی،فرهنگی،پژوهشی و دانشجویی و ارائه پیشنهادات خود پرداخت و پس از بررسی موارد ...

اطلاعیه:قابل توجه كلیه دانشجویان جدید الورود94

اطلاعیه:قابل توجه كلیه دانشجویان جدید الورود94 توجه ...........  توجه كلیه دانشجویان جدید الورود كه تعهد محضری را به اداره رفاهی تحویل نداده اند و دانشجویانی كه در سنوات قبل بوده و اسامی آنان نزد سرپرست خوابگاه می باشد موظفند حداكثر تا تاریخ 94/8/5 نسبت به آوردن تعهد محضری اقدام نمایند. در غیر ...

قابل توجه دانشجویان:اطلاعیه وام تحصیلی

قابل توجه دانشجویان:اطلاعیه وام تحصیلی بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی ترم 2 به بعد می رساند، جهت درخواست وام تحصیلی نیم سال اول1394 ، به لینك پرتال تسهیلات دانشجویی مراجعه كرده و وام خود را ثبت نمایید. زمان ثبت وام در سامانه تسهیلات دانشجویی ازتاریخ1394/7/15 لغایت 1394/7/30 اداره ...

انجام تعمیرات خوابگاه های دانشجویی

انجام تعمیرات خوابگاه های دانشجویی طی بازدیدهای به عمل آمده توسط هیئت رئیسه محترم دانشگاه و ارائه نظرات سازنده آنان و اعضای شورای صنفی دانشجویی دانشگاه، طرح تعمیر خوابگاه های دانشجویی با همكاری مستمر معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی، مدیر دانشجویی و اداره امور خوابگاه ها در طی تعطیلات تابستان ...

برگزاری اولین جلسه بررسی شاخص های معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی فسا

برگزاری اولین جلسه بررسی شاخص های معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی فسا به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی: اولین جلسه بررسی شاخص های معاونت فرهنگی و دانشجویی با حضور مدیران، سرپرستان و كارشناسان حوزه امور دانشجویی و مركز مشاوره، روز دوشنبه 1394/5/26 در سالن حكمت4 دانشگاه برگزار گردید. جناب آقای دكتر مجید نقدی، ...